Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54351
Title: Small Matters: Global evidence on the contribution to employment by the self-employed, micro-enterprises and SMEs
Other Titles: Những vấn đề nhỏ: Bằng chứng toàn cầu về sự đóng góp vào tình trạng việc làm của các doanh nghiệp tự doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa
Authors: ILO, Tổ chức Lao động quốc tế
Keywords: Report
Báo cáo
Labour
Lao động
The self-employed, micro-enterprises
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Abstract: Nhiều nghiên cứu trước đây về tình trạng việc làm không bao gồm nền kinh tế phi chính thức, điều mà ở nhiều quốc gia là lại chính là sự đóng góp lớn nhất cho tình trạng việc làm. Hiện nay, sự công nhận về vai trò của việc tự làm chủ và doanh nghiệp siêu nhỏ trong việc thúc đẩy việc làm ngày càng tăng. Nhờ cơ sở dữ liệu ILO mới sử dụng dữ liệu từ hộ gia đình, lao động và các khảo sát thống kê khác được thực hiện ở 99 quốc gia từ năm 2009 đến 2018, qua báo cáo này chúng ta có một bức tranh tổng thể rất khả quan. Sự đóng góp của các đơn vị kinh tế nhỏ vào tổng số việc làm trên toàn thế giới là rất lớn, nhưng vẫn còn những thách thức đáng kể như việc làm không chính thức trên diện rộng (đặc biệt là ở các nước đang phát triển), khoảng cách về giới và các vấn đề liên quan đến năng suất và chất lượng công việc ở các doanh nghiệp nhỏ.
Publisher: ilo.org
Issue Date: 2020-03-30
Type: Báo cáo
Extent: 58 trang,pdf
Method: http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_723282/lang--en/index.htm
Language: en
Right: http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_723282/lang--en/index.htm
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • wcms_723282.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.