Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54371
Title: ADS Chapter 157 - USAID Volunteer Activities Policy
Other Titles: Chương 157 hệ thống chỉ thị tự động - Chính sách về các hoạt động tình nguyện của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ
Authors: USAID, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ
Keywords: Law
Văn bản pháp luật
Policy
Chính sách
Volunteer Activities
Hoạt động tình nguyện
Abstract: Chương này đưa ra các chính sách và thủ tục cần thiết nhằm tăng cường triển khai Lệnh hành pháp (EO). Chính sách này được xây dựng trên những nỗ lực hiện có của nhân viên để cải thiện hơn nữa chất lượng cuộc sống trong cộng đồng nơi họ sống và làm việc và để tạo ra một ý thức cộng đồng lớn hơn.
Publisher: USAID.GOV
Issue Date: 2017-06-30
Type: Bản thông tin
Extent: 14 trang, pdf
Method: https://www.usaid.gov/ads/policy/100/157
Language: en
Right: https://www.usaid.gov/ads/policy/100/157
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 157.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 439,74 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.