Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54376
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorWRI, Viện Nghiên cứu thế giới-
dc.date.issued2020-02-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54376-
dc.description.abstractMục lục này đưa ra một quá trình hợp tác và hiệu quả về chi phí để đo lường sự phát triển trong các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường như Chất lượng nước, Lượng nước, Quản trị cảnh quan, Đa dạng sinh học, Ngày làm việc thêm, lượng carbon và chất lượng đất.-
dc.format.extent68 trang, pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherwri.orgvi
dc.rightshttps://www.wri.org/publication/sustainability-index-landscape-restorationvi
dc.subjectReportvi
dc.subjectBáo cáovi
dc.subjectLandscapevi
dc.subjectCảnh quanvi
dc.subjectWater qualityvi
dc.subjectChất lượng nướcvi
dc.titleSustainability Index for Landscape Restorationvi
dc.title.alternativeChỉ số bền vững về phục hồi cảnh quanvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodhttps://www.wri.org/publication/sustainability-index-landscape-restoration-
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • sustainability-index-landscape-restoration.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.