Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54380
Title: Unaffordable and undrinkable: Rethinking Urban water access in the global south
Other Titles: Không thể chấp nhận và không thể uống: Cần xem xét lại vấn đề về nước cho đô thị ở phía Nam địa cầu
Authors: WRI, Viện Nghiên cứu thế giới
Keywords: Report
Báo cáo
Water
Nước
Urban in the global South
Đô thị ở phía Nam địa cầu
Abstract: Phân tích từ 15 thành phố cho thấy rằng các phân khúc dân số đô thị rộng lớn ở miền nam toàn cầu thiếu khả năng tiếp cận với nguồn nước an toàn, đáng tin cậy và giá cả phải chăng. Trung bình, gần một nửa số hộ gia đình ở các thành phố được nghiên cứu vẫn không được tiếp cận với nước sạch.Theo phân tích của báo cáo thì nước chứa trong các đường ống là lựa chọn ít tốn kém nhất cho các hộ gia đình. Nhưng độ tin cậy thì cần phải xem xét.
Publisher: wri.org
Issue Date: 2019-08
Type: Bản thông tin
Extent: 60 trang, pdf
Method: https://www.wri.org/wri-citiesforall/publication/unaffordable-and-undrinkable-rethinking-urban-water-access-global-south
Language: en
Right: https://www.wri.org/wri-citiesforall/publication/unaffordable-and-undrinkable-rethinking-urban-water-access-global-south
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • unaffordable-and-undrinkable_0.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.