Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54385
Title: Tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi khu vực Đồng bằng Sông Hồng
Authors: Nguyễn Thanh Huyền
Keywords: Tổ chức kế toán quản trị
Kế toán quản trị
Doanh nghiệp
Sản xuất thức ăn chăn nuôi
Đồng bằng sông Hồng
Abstract: Luận án đã khảo sát nhu cầu thông tin KTQT của nhà quản trị doanh nghiệp SXTACN khu vực đồng bằng sông Hồng và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp nhằm định hướng cho việc đưa ra các giải pháp hoàn thiện. Luận án đã đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức KTQT cho các doanh nghiệp SXTACN. Các giải pháp hoàn thiện trên các nội dung chính: Hoàn thiện tổ chức bộ máy KTQT các doanh nghiệp SXTACN khu vực đồng bằng sông Hồng gắn với yêu cầu của thời đại cách mạng công nghệ 4.0, bộ máy KTQT đủ khả năng ứng dụng và làm chủ công nghệ hiện đại để thực hiện KTQT một cách hiệu quả. Hoàn thiện tổ chức quy trình KTQT trong điều kiện áp dụng công nghệ hiện đại và hệ thống ERP: quy trình thu nhận, xử lý, phân tích, cung cấp, kiểm soát, lưu trữ thông tin KTQT. Từng giải pháp hoàn thiện được đề xuất theo hướng phù hợp với quy mô (lớn, vừa, nhỏ) và áp dụng công nghệ hiện đại của mỗi loại hình doanh nghiệp SXTACN.
Advisor: Đinh Thị Mai, Hoàng Văn Tưởng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 199 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Tài Chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toàn văn LA N.T.Huyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,79 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tom tat luan an tien sy N.T.HUYEN T.V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 567,05 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án N.T.HUYEN TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 412,61 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN N.T.HUYEN T.V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 356,34 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • ĐÓNG GÓP MỚI CỦA L.A N.T.HUYEN T.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 348,69 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.