Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54391
Title: Mối quan hệ giữa mạng xã hội, nhận thức phát triển bền vững và lựa chọn điểm đến của du khách: Nghiên cứu tại khu vực Tây Nguyên
Authors: Lưu Thị Thanh Mai
Keywords: Mạng xã hội
Lựa chọn điểm đến
Du khách
Phát triển bền vững
Tây Nguyên
Abstract: Luận án chứng minh được có sự giao thoa giữa các lý thuyết về mạng xã hội, lý thuyết hành động có kế hoạch và lý thuyết chấp nhận công nghệ. Nghiên cứu phát hiện được vai trò trung gian của ý định trong mối quan hệ giữa MXH và nhận thức phát triển bền vững đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch. Nghiên cứu này cũng cung cấp các thang đo, khái niệm trong mô hình nghiên cứu mối liên quan giữa MXH và nhận thức phát triển bền vững đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam. Các thang đo này được kiểm định trong một quy trình chặt chẽ như là đánh giá độ tin cậy, phân tích nhân tố khám phá, phân tích cấu trúc tuyến tính... vì vậy nó có thể có được tính kế thừa cho các nghiên cứu sau này ở các lĩnh vực liên quan khác.
Advisor: Hoàng Thị Chỉnh
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 268 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Lạc Hồng
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. LATS_LuuMai.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,97 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt LATS 24.23.03.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt LATS 24.23.03.Eng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 747,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.Trang thong tin Tieng Viet-.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 271,8 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.Trang thong tin Tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 89,13 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.