Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54395
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán môi trường và tác động của nó đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành dệt may tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Thành Tài
Keywords: Kế toán môi trường
Ngành dệt may
Doanh nghiệp
Dệt may
Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu này giúp phát hiện ra và bổ sung các nhân tố tác động đến kế toán môi trường trong các doanh nghiệp ngành dệt may tại Việt Nam, góp phần bổ sung vào cơ sở lý thuyết các nhân tố có sự tác động đến kế toán môi trường vì các nhân tố có thể tác động đến kế toán môi trường vẫn chưa được khám phá đầy đủ. Kết quả có được từ nghiên cứu này góp phần bổ sung vào khoảng trống trong nghiên cứu, bên cạnh đó nghiên cứu này đồng thời góp phần cung cấp một cơ sở lý thuyết giúp giải thích việc thực hiện kế toán môi trường trong doanh nghiệp ngành dệt may nói riêng và doanh nghiệp nói chung.
Advisor: Trần Phước, Huỳnh Đức Lộng
Type: Luận án
Extent: 307 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
 • LATS - NguyenThanhTai.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,94 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat - V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 643,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat - E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 513,17 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Moi - V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 214,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Moi - E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 290,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.