Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54538
Title: Báo cáo nội dung chính cuộc hội đàm giữ Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Thái Lan (Hà Nội, 23/7/2019)
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: 2006/BC-VPQH
Hội đàm
Ngoại giao nghị viện
Thái Lan
Ban Thư ký Quốc hội Thái Lan
Abstract: Các nội dung chính của cuộc hội đàm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Thái Lan làm tại Việt Nam từ 22-23/7/2019 gồm việc khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa 2 cơ quan tham mưu giúp việc thực hiện hoạt động hợp tác của 2 Quốc hội; trao đổi các lĩnh vực pháp luật, đối ngoại, thông tin-thư viện, phát triển nguồn nhân lực.
Issue Date: 2019-07-29
Type: Báo cáo
Extent: 3 trang, pdf.
Method: Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2006-BC VPQH Hoi dam VPQHVN-BTK QH Thai lan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.