Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54541
Title: Nghiên cứu thiết kế anten RFID thụ động sử dụng cấu trúc dệt và bề mặt dẫn từ nhân tạo
Authors: Đoàn Thị Ngọc Hiền
Keywords: Thiết kế
Anten RFID thụ động
Cấu trúc dệt
Từ nhân tạo
Bề mặt
Abstract: Luận án đề xuất cấu trúc anten dệt sử dụng đế vải dành cho thẻ thụ động RFID sử dụng kỹ thuật uốn gấp khúc có kích thước nhỏ gọn, cấu trúc đơn giản, dễ chế tạo, chi phí thấp . Bên cạnh đó, luận án cũng đề xuất giải pháp thiết kế cấu trúc anten lượng cực thông thường, ứng dụng cho các thẻ RFID dạng dệt có hình dàng đặc biệt. Đề xuất cấu trúc anten sử dụng bề mặt dẫn từ nhân tạo dành cho thẻ thụ động RFID UHF cấu trúc thấp, đọ định hướng cao, khoảng cách đọc lớn và cho phí thấp. Bên cạnh đó luận án cũng đề xuất cấu trúc AMC giảm nhỏ kích thước của bề mặt dẫn từ nhân tạo ứng dụng cho việc thiết kế anten thẻ RFID cần khoảng cách đọc lớn.
Advisor: Nguyễn Văn Khang, Đào Ngọc Chiến
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 110 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Bách khoa Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,8 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 8,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin DTNHien.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 182,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin DTNHien EN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 9,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.