Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54568
Title: An Update on the Climate Crisis: From Science to Solutions
Other Titles: Cập nhật về Khủng hoảng Khí hậu: Từ Khoa học đến Giải pháp
Authors: WRI, Viện nghiên cứu thế giới
Keywords: Report
Báo cáo
Climate
Khí hậu
Solutions
Giải pháp
Abstract: Bài báo cáo cung cấp chủ yếu 3 vấn đề chính: 1. Sản lượng khí thải lớn, và cửa sổ để đóng lại nó đang bị thu hẹp một cách nhanh chóng. Theo chính sách và cam kết hiện hành thì hành tinh đang trên đà nóng lên từ 3 độ C đến 3,5 độ C (5,4 độ F đến 6,3 độ F) ở mức rất nguy hiểm đối với người dân Mỹ, cộng đồng và nền kinh tế của chúng ta. 2. Các quốc gia trên thế giới đang hành động để giảm thải khí thải nhưng tất cả chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa. 3. Quốc hội có thể giúp thu hẹp lượng khí thải bằng cách bằng cách thông qua luật pháp để giảm lượng khí thải, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, đặt vị trí Hoa Kỳ tham gia lại đầy đủ vào Hiệp định Paris
Publisher: wri.org
Issue Date: 2020-01
Type: Báo cáo
Extent: 7 trang,pdf
Method: https://www.wri.org/publication/update-climate-crisis-science-solutions
Language: en
Right: https://www.wri.org/publication/update-climate-crisis-science-solutions
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • an-update-on-the-climate-crisis-from-science-to-solutions.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 275,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.