Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54581
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số kỹ thuật của bộ gõ hệ thống cực lắng lọc bụi tĩnh điện tới khả năng rũ bụi
Authors: Nguyễn Tiến Sỹ
Keywords: Thông số kỹ thuật
Bụi tĩnh điện
Bộ gõ
Rũ bụi
Abstract: Kết quả nghiên cứu của đề tài luận án ứng dụng, kiểm nghiệm trong tính toán, thiết kế các thông số chính bộ gõ rũ bụi, nhà máy nhiệt điện Vũng áng công suất lọc bụi 1.000.000 (m3/h). Kết quả nghiên cứu của đề tài luận án có thể ứng dụng trong công tác vận hành thiết bị lọc bụi tĩnh điện để lựa chọn bộ thông số (m1), (H) với dải giá trị gia tốc phù hợp đảm bảo khả năng rũ bụi, cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong công tác giảng dạy và nghiên cứu, thiết kế lọc bụi tĩnh điện.
Advisor: Hoàng Văn Gợt, Dương Văn Long
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 137 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu Cơ khí, Bộ Công Thương
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,51 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt LA tiếng việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tóm tắt LA tiêng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. TRICH YEU LUAN AN TIENG VIET -.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 374,27 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5. THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TS TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 352,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6. THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TS- TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 198,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.