Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54585
Title: Sử dụng cây khoai mỳ (sắn) để phát triển chăn nuôi dê ở An Giang, Việt Nam
Authors: Lê Thị Thúy Hằng
Keywords: Cây khoai mỳ
Chăn nuôi dê
An Giang
Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu này gồm một khảo sát và bốn thí nghiệm. Khảo sát đánh giá tiềm năng của cây sắn làm thức ăn cho dê ở tỉnh An Giang. Thí nghiệm I, II đã sử dụng thân cây sắn được xử lý bằng urê và ảnh hưởng của bổ sungcrau muống và than sinh học đến lượng ăn vào, tỷ lệ tiêu hóa và khả năng tiêu hóa ở dê cho ăn thân cây sắn được xử lý bằng urê. Thí nghiệm III là bổ sung 4% bã bia vào khẩu phần ăn cơ bản là cây sắn tươi làm tăng tổng lượng ăn vào, tăng tỷ lệ tiêu hóa vật chất khô, khả năng giữ nitơ và giá trị sinh học của các hợp chất nitơ được hấp thụ. Nồng độ metan thải ra có xu hướng tăng theo tỷ lệ tăng bã bia trong khẩu phần, nhưng than sinh học có thể làm giảm phát thải khí mêtan. Thí nghiệm IV là ảnh hưởng các mức bổ sung than sinh học (từ 0 đến 1,5% tính trên vật chất khô) đối với sự tăng trưởng và phát thải khí metan của dê được cho ăn với khẩu phần cơ bản là cây sắn tươi và 4% bã bia. Kết quả tăng lượng thức ăn ăn vào, tăng trọng bình quân trên ngày và khả năng chuyển hóa thức ăn dự kiến bị ảnh hưởng tích cực và giảm phát thải khí metan bởi tăng bổ sung than sinh học từ 0 đến 0,8% tính trên vật chất khô, sau đó giảm khi mức độ than sinh học tăng lên 1,3% tính trên vật chất khô.
Advisor: Nguyễn Xuân Bả, Đinh Văn Dũng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 146 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: en
Right: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. Thesis print 28.2.20.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. Summary tiếng việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 758,14 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. Summary of thesis.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 768,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.