Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54590
Title: Nghiên cứu bệnh gạo lợn do ấu trùng Cysticercus cellulosae gây ra tại tỉnh tỉnh Sơn La, Điện Biên và biện pháp phòng chống
Authors: Đỗ Thị Lan Phương
Keywords: Bệnh gạo lợn
Ấu trùng Cysticercus cellulosae
Biện pháp phòng chống
Sơn La
Điện Biên
Abstract: Luận án nghiên cứu tỷ lệ mắc bệnh gạo lợn tại tỉnh Sơn La là 2,59%; tại tỉnh Điện Biên là 3,37% trong 1.040 lợn mổ khám tại Sơn La và 1.038 lợn mổ khám tại Điện Biên. Nuôi lợn theo phương thức thả rông và bán chăn thả làm tăng nguy cơ mắc bệnh gạo ở lợn từ 2,04 đến 7,58 lần so với lợn nuôi nhốt hoàn toàn (ở Sơn La) và từ 2,29 đến 8,64 lần (ở Điện Biên). Thời gian xử lý thịt ở nhiệt độ cao (luộc thịt) với thịt có độ dày 5cm, khối lượng 1,5 - 2 kg là 45 phút; với thịt có độ dày 8cm là 90 phút. Bảo quản ở -15oC với thịt dày 5cm cần 2 ngày; với thịt dày 8cm cần 5 ngày để diệt hết ấu trùng.Luận án đã đề xuất được biện pháp phòng chống bệnh gạo do ấu trùng C. cellulosae gây ra trên lợn, từ đó phòng chống được bệnh sán dây và bệnh ấu trùng sán dây cho người. Đã xây dựng được bản đồ dịch tễ sự lưu hành bệnh gạo lợn ở các địa phương nghiên cứu tại tỉnh Sơn La và Điện Biên.
Advisor: Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Ngân
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 27 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN AN TOM TAT TIENG ANH DO THI LAN PHUONG .pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 909,18 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRANG THONG TIN LUAN AN TS DO THI LAN PHUONG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 387,34 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.