Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54591
Title: Nghiên cứu nâng cao năng suất, chất lượng một số dòng lúa kháng bệnh bạc lá bằng phương pháp đột biến và chỉ thị phân tử
Authors: Nguyễn Thị Hồng
Keywords: Lúa kháng bệnh bạc lá
Chỉ thị phân tử
Phương pháp đột biến
Nâng cao năng suất
Bệnh bạc lá
Abstract: Luận án đã khẳng định tính hiệu quả của việc kết hợp phương pháp đột biến và chỉ thị phân tử trong cải tiến giống cây trồng, từ đó tạo cơ sở để các nhà chọn giống đột biến khác có thể nghiên cứu và áp dụng. Luận án cũng đã phân tích được sai khác giữa các dòng đột biến ở mức độ phân tử thông qua nghiên cứu đánh giá bằng chỉ thị SSR và giải trình tự gen.
Advisor: Lê Huy Hàm
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 168 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toàn văn luận án NCS Nguyễn Thị Hồng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án Tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 879,27 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án Tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 667,15 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Đóng góp mới NCS Nguyễn Thị Hồng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,01 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.