Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54616
Title: Một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của vịt Biển 15 – Đại Xuyên nuôi trong môi trường nước ngọt và nước mặn
Authors: Vương Thị Lan Anh
Keywords: Vịt Biển 15 – Đại Xuyên
Khả năng sản xuất
Môi trường nước ngọt
Môi trường nước mặn
Abstract: Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống về đặc điểm ngoại hình, chỉ tiêu sinh lý sinh hoá máu, giải phẫu tuyến muối, khả năng sinh trưởng và sinh sản của vịt Biển 15 - Đại Xuyên. Đề tài của Luận án cung cấp cơ sở thực tiễn quan trọng cho công tác nghiên cứu, chăn nuôi giống vịt Biển 15 - Đại Xuyên trong điều kiện sinh thái khác nhau.
Advisor: Hoàng Văn Tiệu, Nguyễn Văn Duy
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 163 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Chăn nuôi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an hoàn chỉnh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án - Tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 393,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an_English.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 722,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trích yếu luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 283,18 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Dong gop moi của luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 188,34 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.