Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54655
Title: Nghiên cứu rươi (Nereididae: Tylorrhynchus) trong hệ sinh thái đất vùng ven biển miền Bắc Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Hà
Keywords: Rươi
Hệ sinh thái đất
Miền Bắc
Việt Nam
Abstract: Luận án cung cấp dẫn liệu về phân loại học, mật độ, sinh khối và đặc điểm phân bố của rươi trong cấu trúc quần xã động vật đất Macrofauna theo sinh cảnh, theo mùa và tầng sâu thẳng ở vùng nghiên cứu. Các dẫn liệu về môi trường sống trong nước và đất ở sinh cảnh ruộng Rươi cũng được cung cấp.
Advisor: Vũ Quang Mạnh, Lê Hùng Anh
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 182 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện KHCN - Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toàn văn luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án tiếng việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 662,85 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án tiếng anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 335,17 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trích yếu luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,57 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Đóng góp mới.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,4 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.