Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54658
Title: Luật Kinh doanh xây dựng của Nhật Bản
Authors: Đào Xuân Mai (biên dịch)
Keywords: Kinh doanh xây dựng
Nhật Bản
Luật Kinh doanh xây dựng
Xây dựng
Abstract: Luật Kinh doanh xây dựng của Nhật Bản có 8 chương và 55 điều, cụ thể: 1. Chương 1: Điều khoản chung 2. Chương 2: Giấy phép hoạt động xây dựng 3. Chương 3: Hợp đồng thi công xây dựng 4. Chương 3(2): Thủ tục giải quyết tranh chấp đối với hợp đồng xây dựng 5. Chương 4: Bảo vệ cộng nghệ xây dựng 6. Chương 4(2): Đánh giá quản lý của người điều hành hoạt động xây dựng 7. Chương 4(3): Hội xây dựng 8. Chương 6: Hội đồng trung ương về hoạt động xây dựng 9. Chương 8: Các điều khoản liên quan đến hình phạt
Operator: Nguyễn Quốc Hải, một số chuyên gia, Thư viện Quốc hội (hiệu đính)
Issue Date: 2020-05
Type: Tài liệu dịch
Extent: 101 trang, pdf
Method: Cơ sở dữ liệu Luật Nhật Bản của Bộ Tư pháp Nhật Bản, http://www.japaneselawtranslation.go.jp/
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:- Xây dựng

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Luật Kinh doanh xây dựng của Nhật Bản.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.