Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54662
Title: Hiến pháp cộng hòa Ba Lan
Keywords: Hiến pháp
Ba Lan
Cộng hòa Ba Lan
Abstract: Hiến pháp cộng hòa Ba Lan năm 1997 bao gồm 13 chương. Bản Hiến pháp của Cộng hòa Ba Lan là đạo luật cơ bản của Nhà nước, trên cơ sở tôn trọng quyền tự do và công bằng, sự phối hợp giữa các nhánh quyền lực công, sự đối thoại xã hội cũng như trên cơ sở các nguyên tắc bổ trợ củng cố quyền lực của các công dân và cộng đồng.
Issue Date: 1997-04-02
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 82 trang, pdf
Method: Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_HiếnphápCộnghòaBalan_TTTTTVNCKH_VPQH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 415,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.