Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54666
Title: Hiến pháp nước cộng hòa Nam phi, 1996
Keywords: Hiến pháp
Cộng hòa Nam Phi
1996
Abstract: Hiến pháp nước cộng hòa Nam phi, 1996, Bản Hiến pháp này được soạn thảo theo Chương 5 của Hiến pháp tạm thời (Luật số 200 năm 1993) và được thông qua lần đầu tiên bởi Quốc hội lập hiến vào ngày 8-05-1996.
Issue Date: 1996
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 197 trang, pdf
Method: Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Hiếnpháp Nam Phi 1996_TTTTTVNCKH_VPQH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.