Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54668
Title: Hiến pháp Đức, 1949
Keywords: Hiến pháp
Đức
1949
Abstract: Hiến pháp Đức, 1949 được ban hành ngày 23 tháng 5 năm 1949 được sửa đổi vào ngày 20 tháng 12 năm 1993.
Issue Date: 1949
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 69 trang, pdf
Method: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTQH_HiếnphápĐức1949_KLĐHQG.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 742,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.