Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54672
Title: Hiến pháp Cộng hòa Hàn Quốc
Keywords: Hiến pháp
Hàn Quốc
Cộng hòa Hàn Quốc
Abstract: Hiến pháp Cộng hòa Hàn Quốc bao gồm 10 chương được thông qua và ban hành vào ngày 12 tháng 7 năm 1948, và được sửa đổi tám lần sau đó.
Issue Date: 1987-10-29
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 29 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_HiếnphápHànQuốc_TTTTTVNCKH_VPQH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 288,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.