Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54675
Title: Hiến pháp cộng hòa Italy
Keywords: Hiến pháp
Cộng hòa Italy
Italy
Abstract: Hiến pháp cộng hòa Italya bao gồm 6 mục quy định những nguyên tắc, những quy phạm pháp luật liên quan đến tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội, an ninh chính trị của đất nước cộng hòa Italy.
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 38 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_HiếnphápItalia_TTTTTVNCKH_VPQH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 336,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.