Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54695
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorCục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và công nghệ-
dc.date.issued2020-02-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54695-
dc.description.abstractDự báo tương lai của việc làm trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và các yêu cầu, những thay đổi đối với lực lượng lao động này trong tương lai.-
dc.format.extent50 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsBộ Khoa học và công nghệvi
dc.subjectCách mạng công nghiệp lần thứ tưvi
dc.subjectViệc làm tương laivi
dc.subjectChiến lược con ngườivi
dc.subjectViệc làmvi
dc.titleViệc làm tương lai và định hình chiến lược con người trong cách mạng công nghiệp lần thứ tưvi
dc.typeTài liệu tham khảo khácvi
dc.source.methodTổng luận Khoa học công nghệ kinh tế, số 1 tháng 2/2020-
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.