Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54724
Title: Vận dụng quan hệ nhân quả để phát triển năng lực nhận thức tính quy luật của hiện tượng di truyền cho học sinh lớp 12- Trung học phổ thông
Authors: Nguyễn Thị Hà
Keywords: Quan hệ nhân quả
Năng lực nhận thức
Hiện tượng di truyền
Học sinh lớp 12
Di truyền
Phổ thông trung học
Abstract: Luận án xác định được thực trạng nhận thức của GV về quan hệ nhân quả trong di truyền học (DTH) ở THPT và cách dạy học tính quy luật của HTDT hướng tới việc dạy học vận dụng quan quan hệ nhân quả để phát triển NLNT tính quy luật của HTDT cho HS 12-THPT. Xác định nội dung cốt lõi của DTH. Căn cứ vào nội dung cốt lõi đó để xác định quan hệ nhân quả trong phần DTH ở Sinh học 12-THPT nói chung và quan hệ nhân quả thể hiện trong “Chương II. Tính quy luật của hiện tượng di truyền” nói riêng. LLuanaj án đề xuất được quy trình xác định mối quan hệ nhân quả trong DTH ở Sinh học 12-THPT .
Advisor: Nguyễn Đức Thành
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 253 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN-AN-88.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,38 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT TIẾNG VIỆT -88.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 633,27 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT TIẾNG ANH - 88.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 501,66 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.