Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54752
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorViện Nghiên cứu lập pháp-
dc.date.issued2020-05-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54752-
dc.description.abstractChuyên đề trình bày: (1) Một số quan điểm khác nhau của các đại biểu Quốc hội về quy định “Bổ sung chức năng giám định tư pháp cho phòng kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao”; (2) Một số lập luận ủng hộ đề xuất Bổ sung chức năng giám định tư pháp cho phòng kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.-
dc.format.extent12 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsViện Nghiên cứu lập phápvi
dc.subjectTư phápvi
dc.subjectGiám định tư phápvi
dc.subjectViện Kiểm sát nhân dân tối caovi
dc.subjectPhòng kỹ thuật hình sựvi
dc.titleBổ sung chức năng giám định tư pháp cho phòng kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối caovi
dc.typeThông tin chuyên đềvi
dc.source.methodViện Nghiên cứu lập pháp-
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.