Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54761
Title: Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển hàng qua biên giới các phế thải nguy hiểm và việc tiêu hủy chúng
Keywords: Công ước Basel
Kiểm soát
Phế thải nguy hiểm
Phế thải
Abstract: Việc vận chuyển qua biên giới phế thải nguy hiểm và các phế thải khác chỉ được phép khi việc vận chuyển và tiêu huỷ cuối cùng các phế thải này được thừa nhận là hợp lý về mặt sinh thái. Kiên quyết, bằng việc kiểm soát chặt chẽ, bảo vệ sức khoẻ con người và bảo vệ môi trường chống những hậu quả độc hại mà nguồn gốc là do việc sản sinh và quản lý các phế thải nguy hiểm và các phế thải khác. Các bên tham gia công ước kí kết về việc kiểm soát vận chuyển qua biên giới các phế thải nguy hiểm và việc tiêu hủy chúng.
Issue Date: 1989
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 33 trang.pdf
Method: http://vea.gov.vn/dieu-uoc-quoc-te
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tổng cục môi trường
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.