Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54762
Title: Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc, 1992
Keywords: Công ước
Sa mạc hóa
Liên hợp quốc
1992
Abstract: Công ước Chống sa mạc hoá của Liên Hợp Quốc được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh về môi trường và phát triển tại Rio de Janeiro, Brazin vào tháng 6 năm 1992. Sau hơn một năm tham khảo ý kiến đóng góp của hơn 1.000 nước trên thế giới, cuối cùng Công ước đã được hoàn chỉnh vào tháng 6 năm 1994. Công ước được mở cho các nước ký tại Pari vào ngày 14-15 tháng 10 năm 1994.
Issue Date: 1992
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 60 trang.pdf
Method: http://vea.gov.vn/dieu-uoc-quoc-te
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tổng cục Môi trường
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc, 1992.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 621,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.