Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/54764
Title: Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính
Authors: Lê Thị Mơ
Keywords: Thủ tục phúc thẩm
Luật Tố tụng hành chính
Vụ án hành chính
Vụ án
Description: Bài viết cung cấp thông tin làm rõ các điểm hạn chế, bất cập trong quy định của Luật Tố tụng hành chính hiện hành về thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính, và các kiến nghị hoàn thiện.
Issue Date: 2020-11-27
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 10 trang
Source: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 15 (415), tháng 8/2020
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • e7740490-d48a-4706-ac94-9c7bdb6c1485.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 728 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.