Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54769
Title: Công ước về hỗ trợ trong trường hợp có sự cố hạt nhân hay phóng xạ khẩn cấp (IAEA), 1986
Keywords: Công ước
Hỗ trợ
Sự cố hạt nhân
Phóng xạ khẩn cấp
IAEA
1986
Abstract: Nhận thức rằng những hoạt động có liên quan đến hạt nhân đang được tiến hành ở nhiều Quốc gia.Ý thức được về các hoạt động của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trong việc xây dựng những nguyên tắc chỉ đạo cho việc tổ chức giúp đỡ lẫn nhau trong trường hợp khẩn cấp có liên quan đến tai nạn hạt nhân hay sự cố khẩn cấp về phóng xạ. Các bên kí kết Công ước về hỗ trợ trong trường hợp có sự cố hạt nhân hay phóng xạ khẩn cấp (IAEA), 1986.
Issue Date: 1986
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 12 trang.pdf
Method: http://vea.gov.vn/
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tổng cục Môi trường
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.