Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54771
Title: Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học
Keywords: Nghị định thư
Cartagena
An toàn sinh học
Abstract: Nhận thấy các hiệp định thương mại và môi trường cần hỗ trợ lẫn nhau hướng tới việc đạt được sự phát triển bền vững, nhấn mạnh rằng Nghị định thư này không được diễn giải theo nghĩa làm thay đổi các quyền và nghĩa vụ của bên tham gia trong bất kỳ hiệp định quốc tế hiện có nào, Hiểu rõ các trích dẫn ở trên không chủ định buộc Nghị định thư này phải lệ thuộc vào các hiệp định quốc tế khác. Các bên thỏa thuân Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học.
Issue Date: 1995-11-17
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 34 trang, pdf
Method: http://vea.gov.vn/
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tổng cục Môi trường
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 351,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.