Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54775
Title: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông vùng Đồng bằng Sông Cửu Long thông qua bài tập phân hóa phần hóa học hữu cơ
Authors: Trang Quang Vinh
Keywords: Năng lực giải quyết vấn đề
Học sinh
Hóa học hữu cơ
Đồng bằng sông Cửu Long
Trung học phổ thông
Abstract: Đề xuất 03 biện pháp sử dụng bài tập phân hóa phối hợp với các phương pháp dạy học tích cực (dạy học giải quyết vấn đề, dạy học dự án và dạy học theo góc) để phát triển năng lực giải quyết vấn đề (NLGQVĐ) cho học sinh. Trong mỗi biện pháp, đề tài đã xác định mục tiêu, tiến trình dạy học theo hướng tối ưu hóa việc phát triển NLGQVĐ cho học sinh. Bên cạnh đó, quá trình đánh giá NLGQVĐ của học sinh được thực hiện bởi các công cụ đánh giá NLGQVĐ gồm: Bảng kiểm quan sát, phiếu hỏi giáo viên, phiếu hỏi học sinh, phiếu đánh giá sản phẩm dự án, bài kiểm tra.
Advisor: Nguyễn Thị Sửu, Lê Văn Năm
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 172 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN AN - TRANG QUANG VINH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an_Tieng Viet_Trang Quang Vinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 895,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an_Tieng Anh_Trang Quang Vinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 659,62 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin ve nhung ket luan moi cua LA - Trang Quang Vinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 129,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.