Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54788
Title: Dự thảo Luật Chứng khoán: Một số vấn đề về giấy phép.
Authors: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Keywords: Dự thảo
Luật Chứng khoán
Giấy phép
Chứng khoán
Abstract: Nghiên cứu đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của cơ chế quản lý Nhà nước dựa trên hệ thống giấy phép; phân tích các điều kiện kinh doanh không cần giấy phép và xu hướng chuyển từ cơ chế quản lý Nhà nước dựa trên giấy phép sang cơ chế quản lý mới dựa trên các điều kiện kinh doanh không cần giấy phép, và thực hiện giám sát thông qua hệ thống giám sát “đa chiều ” theo đó đòi hỏi phải có những thay đổi tư duy về quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Cuối cùng, chuyên đề sẽ tập trung phân tích và đánh giá sự cần thiết của một số giấy phép được đưa ra trong Dự thảo Luật Chứng khoán.
Issue Date: 2006-06
Type: Tạp chí
Extent: 22 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8-cd.du thao luat chung khoan - mot so van de ve giay phep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 181,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.