Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/54796
Title: Bàn về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong vụ án hành chính
Authors: Võ Văn Tuấn Khanh
Keywords: Hành chính
Biện pháp khẩn cấp tạm thời
Khẩn cấp tạm thời
Khiếu nại
Luật tố tụng hành chính 2015
Description: Bài viết trình bày một số bất cập trong quy định về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Luật tố tụng hành chính 2015 như: Thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thòi trong giai đoạn ngừng phiên tòa; nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán trong áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời...
Issue Date: 2021-02
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 06 trang
Source: Tạp chí Kiểm sát số 02 năm 2021
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • bfe833fa-7f26-46d6-a7f3-dfd1febbe6c3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.