Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54811
Title: Đạo luật cơ bản của Hungary
Authors: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội (Biên dịch)
Keywords: Đạo luật
Hungary
Abstract: Đạo luật quy định những vấn đề về kinh tế-chính trị- văn hóa-xã hội của đất nước Hungary thông qua các quy phạm pháp luật.
Issue Date: 2011-04-25
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 46 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Hien phap Hungary 2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 764,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.