Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54822
Title: Thành viên các ủy ban: Quốc hội bầu hay Ủy ban Thường vụ quyết định?
Authors: Phạm Ngọc Thiện
Keywords: Thành viên
Uỷ ban
Quốc hội
Uỷ ban thường vụ
Quyết định
Abstract: Bài viết dẫn chiếu các quy định hiện hành về việc Quốc hội bầu các thành viên Ủy ban và khẳng định theo xu hướng hội nhập và qua nghiên cứu nghị viện nhiều nước trên thế giới thì thấy hầu hết nghị viện các nước không có Ủy ban thường vụ Quốc hội. Do vậy Nghị viện các nước đều thành lập ra các ủy ban và bầu thành viên các ủy ban,cần giữ những quy định hiện hành tại Luật Tổ chức Quốc hội là: Quốc hội thành lập các ủy ban và bầu các thành viên ủy ban.
Issue Date: 2006
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 4 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Thanh vien cac uy ban QH bau hay UBTVQH quyet dinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 30,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.