Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54858
Title: Pháp luật và chính sách về trách nhiệm bồi thường Nhà nước Nhật bản và một số kinh nghiệm đối với dự án luật bồi thường nhà nước Việt Nam
Authors: Morinaga, Taro
Keywords: Pháp luật
Bồi thường
Bồi thường Nhà nước
Nhật Bản
Trách nhiệm bồi thường
Việt Nam
Abstract: Báo cáo đưa ra những nội dung về pháp luật và chính sách về trách nhiệm bồi thường Nhà nước Nhật bản và một số kinh nghiệm đối với dự án luật bồi thường nhà nước Việt Nam.
Issue Date: 2006-09-22
Type: Báo cáo
Extent: 20 slide, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NA State Compensation WS 210906-Dich.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.