Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54865
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Cảnh Hợp-
dc.date.issued2020-03-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54865-
dc.description.abstractBài viết này phân tích, chỉ ra một số bất cập, hạn chế trong quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và đề xuất kiến nghị hoàn thiện.-
dc.format.extent8 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu lập phápvi
dc.subjectGóp ývi
dc.subjectSửa đổivi
dc.subjectBổ sungvi
dc.subjectHành chínhvi
dc.subjectVi phạm hành chínhvi
dc.subjectLuật Xử lý vi phạm hành chínhvi
dc.subject2012vi
dc.titleGóp ý sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012vi
dc.typeTài liệu tham khảo khácvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu lập pháp số 06 (406), tháng 03/2020-
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.