Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54872
Title: Tác động của hiệp định EVFTA đến kinh tế Việt Nam
Authors: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Keywords: Kinh tế Việt Nam
Kinh tế
EVFTA
Hiệp định EVFTA
Hiệp định
Abstract: Chuyên đề trình bày nội dung tổng quan của Hiệp định EVFTA và những thách thức nhất định đối với Việt Nam mà Hiệp định mang lại, bao gồm: (1) Gia tăng cạnh tranh giữa các nước lớn trong khu vực trong việc nâng tầm ảnh hưởng tới ASEAN, trong đó có những yếu tố sẽ bất lợi cho Việt Nam; (2) Thông qua Hiệp định EVFTA, EU có thể gia tăng sức ép trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế Việt Nam theo các chiều hướng, tiêu chuẩn phương Tây mà một nước đang chuyển đổi như Việt Nam có thể sẽ gặp phải khó khăn.
Issue Date: 2019-12
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 21 trang, pdf
Method: Báo cáo triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2020, T12/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.