Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54875
Title: Tính răn đe của hình thức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính
Authors: Trương Thế Nguyễn, Trần Thanh Tú
Keywords: Hành chính
Vi phạm hành chính
Xử phạt vi phạm hành chính
Phạt tiền
Hình thức phạt tiền
Tính răn đe
Abstract: Bài viết phân tích một số khía cạnh lý luận cũng như thực tiễn về tính răn đe của hình thức phạt tiền ở nước ta hiện nay; qua đó, đề xuất một số kiến nghị.
Issue Date: 2019-11
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 22 (398), tháng 11/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.