Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54879
Title: Luật Công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng của Vương quốc Thái Lan
Authors: Nguyễn Ngọc Anh (biên dịch)
Keywords: Luật
Công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng
Vương quốc Thái Lan
Đại chúng
Công ty trách nhiệm hữu
Abstract: Luật Công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng của Vương quốc Thái Lan ((Bhumibol Adulyadej Rex, Ngày 29 tháng 3 B.E. 2535 – Vị vua thứ 47 của vương triều) gồm 225 điều, kèm theo Bảng phí
Issue Date: 2020-05
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 77 trang, pdf
Method: Cổng thông tin điện tử của Bộ Thương Mại, Vương quốc Thái Lan: https://www.dbd.go.th/
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viên Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.