Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54882
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorBộ Quốc phòng (biên dịch)-
dc.date.issued2020-05-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54882-
dc.description.abstractLuật An ninh quốc gia Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thông qua ngày 22/02/1993 tại kỳ họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa khóa 8 gồm 5 chương, 34 điều.-
dc.format.extent10 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsBộ Quốc phòngvi
dc.subjectLuậtvi
dc.subjectAn ninh quốc giavi
dc.subjectNước Cộng hòa nhân dân Trung Hoavi
dc.subjectAn ninhvi
dc.subjectTrung Hoavi
dc.subjectTrung Quốcvi
dc.titleLuật An ninh quốc gia Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoavi
dc.typeTài liệu dịchvi
dc.source.methodBộ Quốc phòng-
Appears in Collections:Phân quyền - Luật biên dịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.