Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54889
Title: Tham vấn ý kiến công chúng trong thẩm tra dự án Luật tại Uỷ ban
Authors: Lương Phan Cừ
Keywords: Tham vấn
Công chúng
Thẩm tra
Dự án Luật
Uỷ ban
Abstract: Bài viết đề cập đến những nội dung về tham vấn ý kiến công chúng trong thẩm tra dự án Luật tại Uỷ ban.
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 17 slide, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Y kien cong chung trong tham tra du an luat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 26,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.