Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54890
Title: Luật trưng cầu ý dân - sự cần thiết ban hành và những thách thức
Authors: Nguyễn Trường Nhật Phượng
Keywords: Luật Trưng cầu ý dân
Trưng cầu
Trưng cầu ý dân
Abstract: Bài viết trình bày sự cần thiết phải ban hành Luật Trưng cầu dân ý và một số góp ý của tác giả vào dự án Luật.
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luat trung cau y dan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 107,64 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.