Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54896
Title: Bình luận về các cam kết của Việt Nam trong WTO và tác động của địa vị nền kinh tế phi thị trường đối với Việt Nam.
Authors: Peter Naray
Keywords: Cam kết
Việt Nam
WTO
Tác động
Phi thị trường
Kinh tế phi thị trường
Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày ý nghĩa, vai trò của Việt Nam khi gia nhập WTO và một số thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập tổ chức này.
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 11 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Binh luan cam ket cua Viet Nam trong WTO.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 152,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.