Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54909
Title: Nhân tố hấp dẫn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các nước Đông Bắc Á vào Việt Nam
Authors: Phan Thúy Thảo
Keywords: Vốn đầu tư nước ngoài
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Đông Bắc Á
Việt Nam
Abstract: Luận án xây dựng và kiểm định mô hình 6 nhân tố của Việt Nam thuộc 4 nhóm nhân tố hấp dẫn FDI (độ mở thương mại, quy mô thị trường, lao động rẻ, chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách ổn định tiền tệ, vị trí địa lý) có hấp dẫn các nhà đầu tư Nhật Bản và Hàn Quốc trong quá trình lựa chọn địa điểm đầu tư (đại diện bởi vốn FDI đăng ký). Kết quả đã góp phần hoàn thiện kho tài liệu nghiên cứu thực nghiệm về nhân tố hấp dẫn vốn FDI: Trường hợp nghiên cứu điển hình các nhân tố hâp dẫn của Việt Nam đối với FDI từ Nhật Bản và Hàn Quốc giai đoạn 1995-2017.
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 207 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_PhanThuyThao.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,66 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhanThuyThao_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhanThuyThao_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 554,4 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhanThuyThao_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 421,95 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhanThuyThao_E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 9,38 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.