Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54917
Title: Tác động của tự do hóa thương mại đến kinh tế Việt Nam
Authors: Lê Thị Kim Chung
Keywords: Tự do hóa thương mại điện tử
Thương mại điện tử
Tự do hóa
Kinh tế
Việt Nam
Abstract: Luận án chỉ ra những hướng nghiên cứu và những vẫn đề còn tồn tại của các nghiên cứu thực nghiệm. Qua đó, luận án đã đề xuất mô hình nghiên cứu thực nghiệm phù hợp cho trường hợp của Việt Nam, đó là sử dụng phương pháp tiếp cận kinh tế lượng với mô hình kinh tế lượng vĩ mô và mô hình cân bằng riêng. Đây là sự khác biệt với các nghiên cứu trước khi chỉ sử dụng các mô hình mô phỏng như mô hình cân bằng tổng thể khả tính (CGE) và mô hình cân bằng riêng khả tính (CPE) cho trường hợp Việt Nam. Luận án đã dự báo được tác động của việc cắt giảm thuế quan khi tự do hóa thương mại đến một số biến số kinh tế vĩ mô và phúc lợi của một số ngành của Việt Nam trong giai đoạn 2018-2028.
Advisor: Nguyễn Việt Hùng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 238 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kinh tế Quốc Dân
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_LeThiKimChung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_LeThiKimChung_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 586,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_LeThiKimChung_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 373,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_LeThiKimChung_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 414,87 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_LeThiKimChung_E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 97,01 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.