Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54918
Title: Ảnh hưởng của đặc tính cảng đến hiệu quả khai thác cảng container tại Việt Nam
Authors: Hà Minh Hiếu
Keywords: Cảng
Cảng Container
Khai thác cảng Container
Việt Nam
Abstract: Kết quả nghiên cứu giúp cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý khai thác cảng, các nhà đầu tư khai thác cảng container có cái nhìn toàn diện và đầy đủ hơn về đặc tính cảng tác động đến hiệu quả khai thác cảng container. Từ đó giúp các doanh nghiệp kinh doanh cảng container nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh, tạo dựng thương hiệu vững chắc trong tiến trình hội nhập nền kinh tế quốc tế cũng như giúp các nhà đầu tư vào lĩnh vực cảng biển container thành công hơn khi quyết định đầu tư. Đây là một đóng góp mới về mặt học thuật vì hầu như các công trình nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm chỉ tập trung đánh giá dựa trên thực trạng và quy hoạch cảng biển của Chính phủ.
Advisor: Đoàn Thị Hồng Vân
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 242 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • Ha Minh Hieu-Luan An TS.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an HA MINH HIEU V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an HA MINH HIEU.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 937,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thong tin - V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 370,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thong tin - E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 101,75 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.