Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54919
Title: Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Authors: Lương Văn Thắng
Keywords: Quản lý nhà nước
Hợp tác quốc tế
Khoa học
Cộng nghệ
Abstract: Luận án khẳng định hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ (KH&CN) ngày càng trở nên quan trọng đối với sự phát triển của mọi quốc gia; cụ thể là phụng sự cho sự phát triển KH&CN, kinh tế, đảm bảo an ninh công nghệ và trở thành một bộ phận trong chính sách ngoại giao của mỗi nước. Hợp tác quốc tế về KH&CN có tính tự nhiên (nhu cầu hợp tác tất yếu giữa các nhà khoa học, chia sẻ tri thức xuyên biên giới); tính cạnh tranh (do công nghệ ngày càng được tích hợp vào hàng hóa quyết định tính cạnh tranh của sản phẩm); tính lan tỏa lợi ích (mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia); tính hợp lực với chính sách đối ngoại quốc gia và tính trách nhiệm quốc tế (nhiều vấn đề toàn cầu cần được giải quyết).
Advisor: Lê Thị Vân Hạnh, Trần Quốc Thắng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 208 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Hành chính Quốc gia
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toàn văn luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 330,22 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 274,59 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trích yếu luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 136,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang TT mơí.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 128,27 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.