Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54921
Title: Tác động của tiếp xúc đa thị trường lên cạnh tranh, rủi ro tín dụng và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Hồ Thị Ngọc Tuyền
Keywords: Rủi ro tín dụng
Cạnh tranh
Ngân hàng thương mại
Việt Nam
Hiệu quả hoạt động
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu phân tích tác động của tiếp xúc đa thị trường lên cạnh tranh, rủi ro tín dụng và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam cùng với các yếu tố có liên quan đến các ngân hàng thương mại. Nghiên cứu được tiến hành trong giai đoạn từ 2008 – 2017 với phương pháp định lượng gồm các bước phân tích như sau: (i) Đo lường tác động của tiếp xúc đa thị trường và các yếu tố liên quan tác động đến cạnh tranh của các ngân hàng thương mại thông qua chỉ số LERNER. (ii) Đánh giá và đo lường mức độ tác động của tiếp xúc đa thị trường đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua chỉ số NPL và MMC1. (iii) Đo lường tác động tiếp xúc đa thị trường đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam, thông qua việc ước tính chỉ số tiếp xúc đa thị trường MMC1, MMC2 đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại được đo lường bằng lợi nhuận điều chỉnh rủi ro (RAROA). (iv) Áp dụng phương pháp GMM cho dữ liệu bảng không cân bằng, phân tích tác động của tiếp xúc đa thị trường, cạnh tranh và rủi ro tín dụng, đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Advisor: Nguyễn Chí Đức, Đào Lê Kiều Oanh
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 143 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • TOAN VAN LUAN AN HO THI NGOC TUYEN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT LUANAN TIENG VIET- HO THI NGOC TUYEN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 446,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT LUAN AN TIENG ANH- HO THI NGOC TUYEN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 291,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT DIEM MOI -TIENG VIET HO THI NGOC TUYEN (1).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 89,79 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOT TAT DIEM MOI TIENG ANH HO THI NGOC TUYEN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 80,33 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.