Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54932
Title: Nghiên cứu tổng hợp vòng điều khiển từ xa thiết bị bay ứng dụng kỹ thuật điều khiển hiện đại
Authors: Nguyễn Văn Bàng
Keywords: Điều khiển từ xa
Điều khiển hiện đại
Thiết bị bay
Abstract: Luận án tổng hợp luật điều khiển từ xa cho tên lửa trên cơ sở ứng dụng lý thuyết điều khiển tối ưu hệ tuyến tính theo tiêu chuẩn toàn phương và lý thuyết lọc quan sát trạng thái; Tổng hợp thuật toán ổn định tên lửa trên cơ sở kỹ thuật điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu. Tổng hợp luật điều khiển từ xa tối ưu theo tham số tên lửa mẫu ở đài điều khiển và ổn định tên lửa thích nghi theo mô hình tên lửa mẫu đó ở hệ thống ổn định trên khoang là giải pháp mới, có độ tin cậy cao về lý thuyết và được kiểm chứng, đánh giá thông qua mô phỏng, khẳng định tính đúng đắn của kết quả nghiên cứu.
Advisor: Đoàn Thế Tuấn, Nguyễn Quang Hùng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 30 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Kỹ thuật quân sự
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
 • Tóm tắt luận án _ Nguyễn Văn Bàng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin TT LA_VN_Eng _ Nguyễn Văn Bàng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 362,21 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.